Корпоративный офис в Варшаве

Milkiland EU Sp. z o.o.  
Gintrowskiego 53
02-697 Warszawa
mob.: +48 29 645 77 00
fax.: +48 29 645 77 01
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
KRS: 0000425095, REGON 146181592, NIP 5252533419
Kapitał zakładowy: 5.005.000 PLN, BANK PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 4600 0140
e-mail: office@milkiland.eu
WEB: www.milkiland.eu

UA Trade Sp. z o.o.  
Gintrowskiego 53
02-697 Warszawa
mob.: +48 725 105 163
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
KRS: 0000549122 NIP: 8133702320 Regon: 361046376
e-mail: szavertiaiev@milkiland.com
WEB: www.milkiland.nl